Петък, 05 Януари 2024 14:03

Отчет по ЗДОИ 2023 г.

Годишен тематичен план на училището и план за квалификационна дейност за 2022/2023 учебна година.

 

Четвъртък, 14 Септември 2023 14:46

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Четвъртък, 14 Септември 2023 12:56

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Четвъртък, 14 Септември 2023 12:54

Графици за II срок на учебна 2023/2024 година

Понеделник, 04 Септември 2023 17:07

Училищен учебен план за IV клас

Училищен учебен план за IV клас

Понеделник, 04 Септември 2023 17:06

Училищен учебен план за III клас

Училищен учебен план за III клас

Страница 1 от 2