Четвъртък, 05 Януари 2023 14:03

Отчет по ЗДОИ 2022 г.

Сряда, 14 Септември 2022 17:07

Училищен учебен план за IV клас

Училищен учебен план за IV клас

Сряда, 14 Септември 2022 17:06

Училищен учебен план за III клас

Училищен учебен план за III клас

Сряда, 14 Септември 2022 17:04

Училищен учебен план за II клас

Училищен учебен план за II клас

Сряда, 14 Септември 2022 16:48

Училищен учебен план за I клас

Училищен учебен план за I клас

Годишен тематичен план на училището и план за квалификационна дейност за 2022/2023 учебна година.

 

Сряда, 14 Септември 2022 15:32

Учебници и учебни помагала

За учебната 2022/2023 година на всеки ученик от I до VII клас, дневна форма на обучение, са осигурени безплатни учебници и учебни помагала.

Учениците имат достъп до електронно четимите учебници, по които се обучават:

https://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline

https://arhimedbg.com/2uchebnitsi/

https://www.e-uchebnici.com/free_pdf.html

 

Страница 1 от 3