Годишен тематичен план на училището и план за квалификационна дейност за 2022/2023 учебна година.

 

Четвъртък, 14 Септември 2023 14:46

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Четвъртък, 14 Септември 2023 12:56

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Четвъртък, 14 Септември 2023 12:54

Графици за I срок на учебна 2023/2024 година

Понеделник, 04 Септември 2023 17:07

Училищен учебен план за IV клас

Училищен учебен план за IV клас

Понеделник, 04 Септември 2023 17:06

Училищен учебен план за III клас

Училищен учебен план за III клас

Понеделник, 04 Септември 2023 17:04

Училищен учебен план за II клас

Училищен учебен план за II клас

Понеделник, 04 Септември 2023 16:48

Училищен учебен план за I клас

Училищен учебен план за I клас

Понеделник, 04 Септември 2023 15:32

Учебници и учебни помагала

За учебната 2023/2024 година на всеки ученик от I до VII клас, дневна форма на обучение, са осигурени безплатни учебници и учебни помагала.

Учениците имат достъп до електронно четимите учебници, по които се обучават:

https://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline

https://arhimedbg.com/2uchebnitsi/

https://www.e-uchebnici.com/free_pdf.html

http://free.pedagog6.com/ 

 

Страница 1 от 2