Годишен тематичен план на училището и план за квалификационна дейност за 2022/2023 учебна година.

 

Четвъртък, 14 Септември 2023 14:46

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Сряда, 31 Март 2021 12:39

План - Програма по БДП 2024 г.

Понеделник, 17 Септември 2018 08:40

Етичен кодекс на ОУ "Св. св. Кирил и Методий"