ouvedrare

 

Основно училище

„Св.Св.Кирил и Методий”

с.Ведраре, общ. Карлово, ул.” Девета”№ 2, (тел/факс03138/2015/2134,

e-mail ou_ciril_and_metоТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

 

Тема на обучението

       „Развитие на екипност, умения за лидерство и            техники за мотивация“

Място на провеждане

       Община Карлово, зала „Васил Караиванов“

Период на провеждане

       08.07.2022 г.

Начален и краен час

       10.00ч – 17.00ч

Наименование на обучителната организация

      КА АКАДЕМИ ЕООД

      Лектор Ирена Соколова

Брой на педагогическите специалисти

13

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка със създалата се криза, свързана с военните действия в Украйна, бежанския поток към България на потърпевшите от военния конфликт, сложната геополитическа ситуация, която се отразява и на страната ни, включително и кризата с COVID – 19, се засилва тревожността у възрастните, която неминуемо рефлектира и върху децата. Кризисните ситуации сериозно влияят на психичното здраве на хората и създават предпоставки за увреждане и на физическото им здраве. Във всяка една криза, независимо от нейното естество, най-потърпевши са децата.

            С оглед на посоченото се засилва все повече необходимостта от осигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, които биха имали необходимост от такава, вследствие на новосъздадената криза, свързана с военните действия в Украйна.

Съгласно заповед № РД 09-2091/20.08.2019 г. и заповед № РД 09-862/24.04.2020 г. на министъра на образованието и науката Регионално управление на образованието – Пловдив е определено за център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа и вече има натрупан опит в създаването на организация за работа в кризисни ситуации. Моделът, създаден с телефонната линия за психологическа подкрепа, се утвърди в последните две години и доказа ползата от такава подкрепа за децата, педагогическите специалисти и родителите.

С оглед на изложеното продължава дейността на психолозите на безплатната телефонна линия за психологическа подкрепа 0800 16 793, създадена с писмо № 9105-408/01.12.2022 г. на заместник-министъра на образованието и науката, до 30.06.2022 г.

 

ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ

 

ВАРНА  -  0877 566 696  

Бургас – 0893 631 573

ВЕЛИКО ТЪРНОВО –  0882 247 454

ПЛОВДИВ –  0800 16 793 

СОФИЯ – ГРАД – 0877 18 31 33

СТАРА ЗАГОРА – 042/210 089

 

(от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 ч.)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

с.Ведраре, общ. Карлово, ул.” Девета”№ 2, (тел/факс03138/2015/2134,

e-mail: ou_ciril_and_metоТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

на учениците от I до VII клас

 

от 14.03.2022 г.

 

 

 

Във връзка с постъпили данни от РЗИ – Пловдив за 14-дневна заболяемост от COVID-19 под 250 на 100000 население, учениците от всички паралелки се обучават присъствено, без тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за доказване на  COVID-19, включително и за учениците с отказ от тестване.

 

 

 

 

 

 

ТАНЯ ГАНЧЕВА

Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ведраре

Страница 1 от 6