Вторник, 15 Септември 2020 17:06

Училищен учебен план за III клас

Училищен учебен план за III клас

Вторник, 15 Септември 2020 17:04

Училищен учебен план за II клас

Училищен учебен план за II клас

Вторник, 15 Септември 2020 16:48

Училищен учебен план за I клас

Училищен учебен план за I клас

Годишен тематичен план на училището

Вторник, 15 Септември 2020 15:32

Учебници и учебни помагала

За учебната 2021/2022 година на всеки ученик от I до VII клас, дневна форма на обучение, са осигурени безплатни учебници и учебни помагала.

Учениците имат достъп до електронно четимите учебници, по които се обучават:

https://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline

https://arhimedbg.com/2uchebnitsi/

https://www.e-uchebnici.com/free_pdf.html

 

Вторник, 15 Септември 2020 14:46

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Вторник, 15 Септември 2020 13:02

Разписание на учебните часове

Вторник, 15 Септември 2020 12:54

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Страница 2 от 3