Вторник, 15 Септември 2020 08:11

Училищен учебен план за V клас

Петък, 04 Септември 2020 15:45

Безопасност в интернет

Препоръки за безопасна работа в интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 

Понеделник, 29 Юни 2020 13:33

На пътя животът е с предимство!

Петък, 13 Септември 2019 14:42

Достъп до информация по ЗДОИ

Правила по ЗДОИ

Образци на документи

Понеделник, 17 Септември 2018 08:40

Етичен кодекс на ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Страница 3 от 3