Понеделник, 19 Октомври 2020 10:50

Свободни места за ученици

Свободни места за ученици в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре към 21.05.2021 г.:

Iа клас - 8 места

IIа клас - 4 места

IIIа клас - 8 места

IVа клас - 1 място

Vа клас - 9 места

VIа клас - 5 места

VIIа клас - 2 места