Петък, 25 Март 2022 10:50

Свободни места за ученици

Свободни места за ученици в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре към 06.02.2023 г.:

Iа клас - 7 места

IIа клас - 13 места

IIIа клас - 7 места

IVа клас - 4 места

Vа клас - 11 места

VIа клас - 9 места

VIIа клас - 8 места