Понеделник, 04 Септември 2023 15:14

Форми на обучение за уч. 2023/2024 г.

За учебната 2023/2024 година ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре организира:

1. Дневна форма на обучение - за ученици в задължителна възраст.

 

Понеделник, 29 Май 2017 08:16

Ръководство:

Таня Ганчева - директор