Понеделник, 04 Септември 2023 08:14

Училищен учебен план за VII клас

Понеделник, 04 Септември 2023 08:13

Училищен учебен план за VI клас

Понеделник, 04 Септември 2023 08:11

Училищен учебен план за V клас

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка със създалата се криза, свързана с военните действия в Украйна, бежанския поток към България на потърпевшите от военния конфликт, сложната геополитическа ситуация, която се отразява и на страната ни, включително и кризата с COVID – 19, се засилва тревожността у възрастните, която неминуемо рефлектира и върху децата. Кризисните ситуации сериозно влияят на психичното здраве на хората и създават предпоставки за увреждане и на физическото им здраве. Във всяка една криза, независимо от нейното естество, най-потърпевши са децата.

            С оглед на посоченото се засилва все повече необходимостта от осигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, които биха имали необходимост от такава, вследствие на новосъздадената криза, свързана с военните действия в Украйна.

Съгласно заповед № РД 09-2091/20.08.2019 г. и заповед № РД 09-862/24.04.2020 г. на министъра на образованието и науката Регионално управление на образованието – Пловдив е определено за център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа и вече има натрупан опит в създаването на организация за работа в кризисни ситуации. Моделът, създаден с телефонната линия за психологическа подкрепа, се утвърди в последните две години и доказа ползата от такава подкрепа за децата, педагогическите специалисти и родителите.

С оглед на изложеното продължава дейността на психолозите на безплатната телефонна линия за психологическа подкрепа 0800 16 793, създадена с писмо № 9105-408/01.12.2022 г. на заместник-министъра на образованието и науката, до 30.06.2022 г.

 

ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ

 

ВАРНА  -  0877 566 696  

Бургас – 0893 631 573

ВЕЛИКО ТЪРНОВО –  0882 247 454

ПЛОВДИВ –  0800 16 793 

СОФИЯ – ГРАД – 0877 18 31 33

СТАРА ЗАГОРА – 042/210 089

 

(от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 ч.)

Сряда, 31 Март 2021 12:39

План - Програма по БДП 2024 г.

Петък, 04 Септември 2020 15:45

Безопасност в интернет

Препоръки за безопасна работа в интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 

Понеделник, 29 Юни 2020 13:33

На пътя животът е с предимство!

Петък, 13 Септември 2019 14:42

Достъп до информация по ЗДОИ

Правила по ЗДОИ

Образци на документи

Страница 2 от 2