Понеделник, 25 Септември 2023 10:50

Свободни места за ученици

Свободни места за ученици в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ведраре към 02.01.2024 г.:

Iа клас - 12 места

IIа клас - 7 места

IIIа клас - 13 места

IVа клас - 6 места

Vа клас - 8 места

VIа клас - 10 места

VIIа клас - 7 места